News

Mga Minamahal kong Mag-aaral ng RCAMES Clusters 5 at 6, Isang napakalaking biyaya na makasama ko kayo sa paglalakbay na ito na maituturing na mahalagang yugto ng inyong buhay. Ang maipakilala ang Diyo

APR 25

Mga Minamahal kong Mag-aaral ng RCAMES Clusters 5 at 6, Isang napakalaking biyaya na makasama ko kayo sa paglalakbay na ito na maituturing na mahalagang yugto ng inyong buhay. Ang maipakilala ang Diyo

Mga Minamahal kong Mag-aaral ng RCAMES Clusters 5 at 6,

Isang napakalaking biyaya na makasama ko kayo sa paglalakbay na ito na maituturing na mahalagang yugto ng inyong buhay. Ang maipakilala ang Diyos at kanyang turo pati ang kanyang mga mithiin para sa inyo ay lubos kong ipinagpapasalamat.

Hiling ko na samahan ninyo ako araw-araw tuwing ika-11 ng umaga para sa ating school daily Mass. Sama-sama nating ipagdasal at hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng lider na may pagpapahalaga sa inyong kinabukasan, may malinaw na direksyon para patuloy na iangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa.

Ang iba sa inyo ay mga first time voter. Alalahanin na nararapat pahalagahan at pagnilayan ang pagpili ng iboboto. Dapat yung aalagaan, aarugain at aakapin ang buong bansa higit lalo kayong mga kabataan na pinakamamahal ko.

Mahal tayo ng Diyos! Mahal ko kayo!

Fr. Nolan A. Que