News

Mga minamahal kong kawani, magulang at estudyante ng RCAMES Clusters 5 at 6, Mabiyayang Pasko at matatag na Bagong taon!

JAN 01

Mga minamahal kong kawani, magulang at estudyante ng RCAMES Clusters 5 at 6,  Mabiyayang Pasko at matatag na Bagong taon!

Mga minamahal kong kawani, magulang at estudyante ng RCAMES Clusters 5 at 6,

Mabiyayang Pasko at matatag na Bagong taon!

Salamat sa Diyos at maluwag tayong nakapagdiwang ng Pasko. Hiling ko sa lahat ang patuloy na mataimtim na panalangin at pag-iingat sa banta ng Omicron variant sa ating bansa. Iwasan natin ang di kinakailangang paglabas at pagpunta sa matataong lugar. Nawa’y iligtas tayo ng Diyos sa banta ng panganib ng bagong variant ng sakit na COVID. Mahal tayo ng Diyos! Mahal ko kayong lahat! Magpabakuna at magpa-booster laban sa COVID kung mayroon kayong pagkakataon! Kasama kayo palagi sa aking mga panalangin.

Ang inyong Direktor, Reb. Pd. Nolan A. Que, PhD