News

Month of the Holy Rosary 2021. "Inang Maria, aming gabay sa Pananampalataya, kagalingan at kapayapaan.”

OCT 01

Month of the Holy Rosary 2021.

Month of the Holy Rosary 2021. "Inang Maria, aming gabay sa Pananampalataya, kagalingan at kapayapaan.”