News

Tunay na kahanga-hanga hindi lamang ang galing, husay, at dekalidad na pagtatanghal ng Noli Me Tangere kundi maging ang kamalayang ipinamalas ng mga mag-aaral mula sa Baitang 9. Pagbati sa lahat at sa

MAY 11

Tunay na kahanga-hanga hindi lamang ang galing, husay, at dekalidad na pagtatanghal ng Noli Me Tangere kundi maging ang kamalayang ipinamalas ng mga mag-aaral mula sa Baitang 9. Pagbati sa lahat at sa

Tunay na kahanga-hanga hindi lamang ang galing, husay, at dekalidad na pagtatanghal ng Noli Me Tangere kundi maging ang kamalayang ipinamalas ng mga mag-aaral mula sa Baitang 9. Pagbati sa lahat at salamat sa pagtangkilik at pagpapahalaga sa isa sa mga obra ni Dr. Jose Rizal.