News

IBA ANG PASKO! Hindi nagsawa ang Diyos na mahalin tayo. Inuna tayo ng Diyos! In return, we also make Him FIRST by being Faithful, by Inspiring one another and by having a Renewed, Selfless and Truthfu

DEC 21

IBA ANG PASKO! Hindi nagsawa ang Diyos na mahalin tayo. Inuna tayo ng Diyos! In return, we also make Him FIRST by being Faithful, by Inspiring one another and by having a Renewed, Selfless and Truthfu